Deluxe Roller Pen

ROLLER PEN-Deluxe Roller Pen metálico, tinta negra.